Wednesday, April 13, 2011

Подобни обяви

:  се лозе от 10 000м2 намиращо се на Дунавския бряг в гр.Оряхово. Предстои смяна на статута на земята и обособяването му в парцел  за  жилищно  или  промишлено  строителство. В близост до парцела има ток и вода. Парцела има добро разположение и  правилна форма.

Йорданка  Пенчева
Оряхово
0034664747862

No comments:

Post a Comment