Sunday, April 17, 2011

Подобни обяви

: Нивата е с площ 5,299 дка (пет декара двеста деветдесет и девет кв. мерта), четвърта категория, намираща се в земилището на гр. Бяла, обл. Варна в месност "Дурбали" с изглед към морето.

Нели Добрева
Бяла
0895479700
juli9107

No comments:

Post a Comment