Wednesday, March 9, 2011

Подобни обяви

: Двете ниви представляват два съседни терена от 101.630 дек. и 101.606 дек с обща площ от 203236 кв.м, начин на трайно ползване – нива, и категория на земята при неполивни условия - пета категория, в м-с АНА ЧЕШМА в землището на с. Крумово общ. ТУНДЖА, област ЯМБОЛ, Югоизточна България. Село Крумово е население 689 души, с площ 31.276 км.м и надморска височина 190 м. Масива от 203236 кв.м е на разтояние 800м от с. Крумово след гробищата в посока с. Маломир. На разтояние от 250м от шосето по полски път се стига до целият масив – равен, без никакви насаждения по него. Ток и водата са на 800 м, фактически до самото село Крумово

ET Atanas Shardenov
Ямбол
0889689199
atanas-sh1

No comments:

Post a Comment