Friday, February 25, 2011

Подобни обяви

: Проект за изграждане на ветроелектрическа централа - регион Добрич, землище - Бежаново, 10МW, /4 турбини по 2.5МW/ тип"NORDEX", собственост на две фирми по 5мвт, съгласуван от всички институции, ПУП и предварителен договор с Е.оН - ноември 2008г, четири парцела , всеки с ПУП - общо 9500кв.м. Разрешение за строеж от 27.09.2009 - годно съгласно Закона за Устройство на Територията - 5 години от дата на издаване за 10 МW, Окончателен договор за присъединяване от 20.04.2010г. с ЕОН - за 3 години от съгласуването. Одобрено трасе и план за присъединяване към общин� �ки пътища. Разстояние до точка на присъединяване - 2148м от най-далечната точка - подземен кабел, ГРУ-20квт. Изследвания за скороста на вятъра - от съседен имот - 40 и 60 метра- мачти. Средна скорост на вятъра - 6-6.5м/сек Цена -140000евро/МW The project is for 10 MW (4 wind turbines,each- 2.5 MW/type-NORDEX/ ) . Owned by two companies(5 MW each) . Agreed by all institusions;have DUP(detailed urban plan) anda preliminary contract with EON(from november 2008),building permit(from 27.09.2009 to 27.09.2014)-valid under the Spatial Development Act ,final accession contract(from 20.04.2010 to 20.04.2013)(.Divided in four plots of plan(each with DUP;in total-9500 sq.m.)Approved route and plan of accession.Distance to the accession point-2148 m.Transformer-20 KW.Studies on wind speed, from an adjacent property, 40 and 60 m(masts).Average wind speed-6-6.5м/sek. Price -140000 euro/MW

Недев
Добрич
0898854049
sunwawie

No comments:

Post a Comment