Sunday, September 26, 2010

Регулиран парцел в село Трудовец до град Правец

: Парчето земя е 3, 500 м2 и достатъчно голямо е за много предназначения, или някой или две извънредно големи свойства или развитие от осем свойства както и вече е предложена за парчето земя. Земята е извънредно добре оценена и е за продан при същата цена при която има много нерегулирани терени, които нямат разрешение за стоеж. При само 30 евро за М2, това представлява блестяща стойност- само 50000 евро. Наличен за продажба парче земя в регулация при TRUDOVETS, близо до София в България за само 14 евро за М2!! С разрешение за строеж. Ние в момента имаме з а продажба парче земя с скици за осем вили; цената на 14 евро за М2 включва тези скици, регулация и разрешения. Изграждането на осемте вили не е условие на продажбата и вие може да изградите единствено жилище или до десет вили ако вие желаете, има много гъвкавост с тази земя

NIkolai
Правец
0894934703

No comments:

Post a Comment