Thursday, September 30, 2010

Продава работеща база

: Собственик продава работеща база в урегулиран терен в гр. Пазарджик, индустриална зона, по пътя за гр. Пещера с площ 4206 кв.м. с вградена в нея парова централа и трафопост, складове, пропуск с електронен 20т. кантар, офис сграда, индустриален ж.п.коловоз до товарна гара и кулокран с кофа. Добро местоположение, удобни комуникации, изградена инженерна инфраструктура.

Тошко Тотев
Пазарджик
0888707904

No comments:

Post a Comment